технологія strip till в україні

"Strip -till" - сберегающая система земледелия с использованием минимальной обработки почвы. Если есть эффективный способ получать больше, а тратить меньше, то не использовать этот способ - равносильно систематическим потерям прибыли. Если есть возможность сохранить ресурс земли и умножить ее плодородие, то это способ обеспечить будущее себе и детям. Сохранение влаги в грунте. Экономия удобрений и ГСМ. Повышение плодородия грунта. Противостояние эрозии грунта. Борьба с уплотнением грунта. Пять тезисов о технологии полосовой обработки грунта или доказательства и проверенные факты o St.


Strip-till — відносно нова для України система обробітку ґрунту, за якої обробляється не вся поверхня поля, а обробіток проводиться смугами лише в зоні розміщення насіння та майбутнього рядка рослини. Дана технологія виникла як альтернатива no-till та спрямована на вирішення ряду питань: раціонального і ефективного використання добрив за рахунок внесення основних доз добрив на різну глибину, оптимізації щільності ґрунту, прогрівання ґрунту в більш ранньому періоді, накопичення та акумулювання вологи у ґрунті. Технологія strip-till застосовується в основному під посіви просапних культур (соняшн.


Зі зміною кліматичних умов та сучасних вимог до економіки агровиробництва традиційні технології не завжди справляються із тими завданнями, які аграрії ставлять передсобою. Тож вони шукають нові шляхи оптимізації свого виробництва. Зокрема, звертають увагу на уже перевірені закордонними колегами способи обробітку ґрунту. Серед них, наприклад, strip-till. Про свій досвід впровадження цієї системи розповідають українські фермери.


Strip till (стрип-тілл або смугова оранка) – це система раціонального природокористування, при якій відбувається мінімальний обробіток грунту. Вона поєднує в собі переваги звичайного обробітку грунту, такі як підсушування та прогрівання грунту, з можливістю захисту грунтів від пересихання завдяки тому, що обробляється лише незначна ділянка, в яку заробляється насіння. Однак в умовах економіки, та обмеженості ресурсів таку розкіш мало хто може собі дозволити, а тому для вирощування продукції використовують максимум вільних земельних площ і при цьому вносять добрива, які не найкраще впливають на екологію навколишнього середовища.


Технология strip-till – в каком смысле становится тем самым балансом между вспашкой и полным no-till. Почва обрабатывается, причём достаточно глубоко, но только в рядах посева. 80% процентов остальной площади остаётся нетронутой, её структура не нарушается. При этом сверху ещё и красуются, как вишенка на торте, пожнивные остатки. Активно пользуется технологией в стране лишь небольшое количество хозяйств, но наблюдают за их результатами пристально, и практически все. Причины перехода на Strip-till. Вместо обсуждения полосной обработки, гораздо интереснее было бы получить ответы от владельцев со.


Технологія, обробіток ґрунту, Strip-Till. Постановка проблеми. Невід’ємною складовою вирощування сільськогосподарських культур є основний обробіток ґрунту. Поши-реною в системі обробітку ґрунту в Україні є оранка. Це одна з най-більш енергоємких операцій. Так, при оранці середніх за питомим опором ґрунтів під зернові колосові культури на глибину 20–22 см витрачають близько 14–16 кг/га, а під кукурудзу – на глибину 25– 27 см – 18–20 кг/га дизельного палива. До недоліків полицевого об-робітку ґрунту (оранки), крім підвищених витрат праці й коштів, від-носиться зменшення щільності ґрунту, яке мож.


В настоящее время в среде современных земледельцев все большую популярность приобретает метод обработки земли, который в Украине и мире принято называть технологией «Strip-Till». Основная особенность данного метода состоит в том, что одновременно с рыхлением верхнего плодородного слоя на глубину обработки в землю вносятся минеральные или органические удобрения. На самом деле, можно сказать, что технология полосного земледелия «Strip-Till» вобрала в себя лучшие преимущества как традиционного (распашного) способа обработки земли, так и системы нулевой обработки почвы («No Till»).


Коротко технологію «Strip-Till» можна описати таким чином: спочатку, за допомогою спеціального обладнання проводиться полосное розпушування грунту (в Сполучених Штатах фермери для обробки землі цим способом використовують сільськогосподарську техніку з навігаційним обладнанням, яке дозволяє проводити корекцію руху сільськогосподарських машин). При цьому близько двох третин земельної ділянки взагалі ніяк не оброблюється. Post navigation. Стрип-тілл в малих і середніх господарствах: перспективи впровадження Простий інструмент для отримання бажаного результату.


Серед сучасних фермерів все більшою популярністю користується метод обробки землі під назвою «Strip-Till». Головною особливістю такого методу є одночасне внесення добрив (мінеральних і органічних) з розпушуванням верхнього шару родючого грунту. Технологія обробки землі «Strip-Till» взяла найкраще від орного (традиційного) методу обробки землі та інноваційної системи «No-Till», яка виключає енергоємні ґрунтообробні операції. Найбільш популярною ця технологія є в Північній Америці, де цим способом вже багато років вирощують традиційні для України культури: соняшник, цукровий буряк, кукурудзу, со.


strip till від Orthman на зрошенні в Херсонській області. Learn More. Гринко Агро. Блог о Strip Till - технологии эффективного земледелия. November 8 ·. Покажемо на Вашому полі чому Orthman найбільш поширений стрип тіл агрегат у Світі. Бочки для рідких добрив в міжряддя з підрулюванням від Big John, США вже в Україні! Ідеальна можливість забезпечити додатковою ємністю в 5000 л для рідкого добрива або розчину ЗЗР вашу: - сівалку . Также вас ждёт презентация самого популярного Strip-Till агрегата в мире от компании Orthman. Детальная информация на страничке мероприятия. До скорой встречи!


Strip-Till (Стрип-Тилл) – это технология обработки почвы, которая основана на принципе полосового рыхления земли на глубину длины корневой системы и одновременным внесением удобрений. Таким образом возникают благоприятные условия для подготовки посевного ложе и прорастания семян. Ширина обрабатываемой земли (полоса) должна составлять 15-30см, остальное междурядье остается не тронутым. Сверху междурядья лежат растительные остатки, что способствует хорошему впитыванию и сохранению влаги. Взрыхленная почва взаимодействует с междурядьем в результате чего происходит обмен полезными веществами, насы.


Коментарі: 17. Україна, Київська обл. Користувач. Відсутній. Останній вхід: 1 рік 3 тижні тому. Рейтинг: 1294. Може кому лайфхак мій буде в нагоді. Суть його в тому що просапні сівалки John Deere, Great Plants та Kinze в плані опорних коліс глибини - уніфіковані. 16 дюймів їх діаметр при стандартній ширині колеса 4-4,5 дюйми. У JD є по каталогу колесо з шириною 3", але їх ніхто не завозив ніколи, відповідно купити ніде. І ще - можливо комусь цікаво буде - 30-31 січня під Києвом буде дводенний платний семінар по strip-till. Пару амерських спікерів. Кому ціаво - пишіть в приват - переадресую на організаторів. Вгору. Щоб додати коментар, увійдіть або зареєструйтесь.


технология стрип-тилл технология стрип-тил ноу-тил технология ноу-тилл обработка почвы обробіток грунту полосовий обробіток грунту технолоия strip-till snrip-till енергозберігаюче землеробство энергосберегающее земледелие нулевая обработка почвы полосная обработка почвы минимальная обработка почвы стріп тілл в Україні стрип тилл в россии.


Технология Стрип Тилл - максимально щадящий метод обработки грунта, подразумевающий проведение культивирования земли полосами. Глубина рыхления, при этом, доходит до прикорневого слоя грунта. Одновременно в почву вносятся все необходимые подкормки. Таким образом Strip-Till позволяет максимально эффективно подготовить посевное "одеяло" для растительности, оставив, при этом, нетронутый грунт на междурядьях, где не прошли рабочие элементы агрегата. Strip-Till - совокупность всех плюсов классической пахотной методики обработки грунта и нулевого способа. Принципы работы. Методика Стрип-Тилл состоит из работ, которые, в свою очередь, разделены на 4 последовательных этапа


Технология Strip-Till – новая система обработки почвы, совмещающая преимущества классической систем обработки почвы и No-Till. В переводе с английского языка, слово strip [strip] – «стрип» - длинный узкий кусок; полоса; лента; полоска. Поэтому прямой перевод сочетания Strip-Till – возделывать землю полосами. Strip-Till пришла к нам из Северной Америки, где многие фермеры получают отличные результаты от применения этой системы при выращивании подсолнечника (см. Рис. 10). Рис. 10. Посев подсолнечника по технологии Strip-till (NSA Canada).


Европейские аграрии утверждают, что технология strip-till повышает урожайность культур на 15 – 25 %. Рассказываем, как это работает и какие есть минусы у такой обработки. Две трети площади поля остается необработанной. Strip-till — это щадящая технология обработки почвы. Она предусматривает полосовое рыхление на глубину прикорневого слоя, с одновременным внесением удобрений. Тем самым, создаются оптимальные условия для прорастания всходов, за счет получения хорошо подготовленной посевной "постели". Между участками, обработанными культиватором, оставляются междурядья нетронутого грунт.


Strip-till дословно означает «полосная почвообработка». Эта технология является компромиссом между классической и нулевой обработками почвы (No-till). Strip-till обладает преимуществами обычной обработки почвы, такими как просушка почвы и прогрев. Этот вид обработки осуществляется с помощью специального оборудования – Strip-till-культиватора. Земледелец может вносить в почву химикаты и удобрения одновременно с обработкой почвы или посевом. В сельском хозяйстве Российской Федерации Strip-till начали использовать, начиная с 2010-2011 годов. Как показала практика, технология дает отличные результаты при возделывании пропашных культур.


Обработка почвы по технологии strip-till заключается в том, что перед посевом подпушивают лишь полосы, в которые собственно и высевают семена. В отличие от традиционного возделывания почвы, когда обрабатывают всю поверхность, этот способ экономит время и ресурсы. Кроме того, есть возможность вносить удобрения на глубину подпушенных полос. Благодаря положительному действию удобрений на корневую систему в подпушенных полосах могут хорошо развиваться центральный и боковые корни и уничтожать уплотнение почвы. Напомним, что сравнительный тест заложили на площадях фермерского хозяйства Руперта Шмида.


Технология Стрип-тилл в Украине набирает все большую популярность. Она успешно применяется для выращивания кукурузы, рапса, сахарной свеклы и многих других культур. При помощи культиватора особой конструкции грунт рыхлится полосами с одновременным внесением удобрений и подготовкой ложа под семена. При возделывании почвы рабочие элементы подвергаются высоким нагрузкам, особенно, если грунт плотный или глинистый. Поэтому прочность и надежность комплексов имеют большое значение. Стоимость техники Стрип-тилл в Украине. Цена культиваторов и сеялок Стрип-тилл зависит от конструктивных особенностей, рабочих параметров, комплектации.


В технологии Strip-till посев производится в узкую взрыхленную полосу. При посеве важна точность системы рулевого управления трактора и в целом навигационной системы. Допустимая ошибка при посеве в обработанные полоски 1-2 см. В случае неточного по-сева укладка семян в почву будет происходить рядом со взрыхлен-ной полосой. В результате чего полевая всхожесть будет невысокой, и рассчитывать на высокую урожайность будет очень сложно. Для обеспечения точности посева без навигации можно ис-пользовать «спаренный» агрегат, состоящий из Strip-till-культива-тора и пропашной сеялки (рис. 2). В этом слу.


Ещё одной особенностью технологии Strip-Till, в сравнении с классической полнозахватной обработкой, является снижение экологических проблем” – добавляет он. “Я впервые узнал о Strip-Till в Государственном Университете Южной Дакоты (SDSU), а уже потом узнал больше на Днях фермы и Днях поля. Искал в интернете и общался с другими фермерами, которые освоили эту технологию”, – говорит Джордан Куалмм. Стрип-тильщики, такие как Хоуторн, Арнольд и Куаллм и Рендел, охотно делятся советами с фермерами, которые хотят избежать ошибок во время первого внедрения системы выращивания по Strip-Till.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

контрольна робота з алгебри 8 клас квадратні рівняння теорема вієта

контрольна робота 4 електричний струм у різних середовищах гдз

корунець теорія та практика перекладу відповіді до вправ